Msze Święte

W niedziele:

- o godz.: 8.00, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci) i 18.00

Od poniedziałku do soboty:

- o godz.: 8.00 i 18.00

Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego, Poznań - Ławica, ul. Miastkowska 128/132, 60-183 Poznań

Informacje

Na adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu zapraszamy w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 21.00.

 

KSM

Parafia » Grupy duszpasterskie »

 42 Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Archidiecezji Poznańskiej

przy parafii pw. Objawienia Pańskiego
 
 
Oddział nasz został powołany 2. września 1999 roku.
 
KSM - czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - jest grupą młodych z naszej parafii, którzy spotykają się by wspólnie podążać drogą do Pana poprzez wspólną modlitwę, zabawę oraz dyskusje. Łączy nas podobny system wartości, oparty na wierze katolickiej, a jak wiadomo - w grupie łatwiej jest znaleźć akceptację i oparcie. KSM daje możliwość rozwoju we wszystkich płaszczyznach życia m.in. w relacjach międzyludzkich. Poprzez wspólną pracę, odkrywamy nawzajem swoje mocne jak i słabe strony. KSM uczy godzenia się ze swoimi słabościami jak i umiejętności przebaczania gdy zawodzą nas inni ludzie, nieraz wydawałoby się że Ci najbliżsi. Uczestniczymy w życiu Kościoła oraz współpracujemy z innymi oddziałami KSM w naszej diecezji - bierzemy udział w rekolekcjach, zjazdach, wspólnych wyjściach do kina itd. Jeśli chcesz poczuć smak przygody w "doborowym towarzystwie", poznać prawdziwych przyjaciół oraz doświadczyć wspólnoty i modlitwy - serdecznie zapraszamy na nasze spotkania!
W naszych szeregach obecnie działają młodzi ludzie w wieku od 15 do 26 lat. Naszym asystentem parafialnym jest ks. Karol Przykucki, który służy pomocą, a także wspiera nas w działaniu. Spotykamy się zawsze raz w tygodniu. Dyskutujemy na ciekawe tematy dotyczące życia Kościoła, życia społecznego, młodzieży. Nie boimy zadawać się pytań i szukać na nie odpowiedzi. W każdym miesiącu odbywają się spotkania formacyjne, dyskusyjne, modlitewne, a także integracyjne. Bierzemy udział w życiu parafialnym jak i diecezjalnym, gdyż oprócz nas w Archidiecezji Poznańskiej są jeszcze inne oddziały.
 
„ Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!” – „Gotów!”
 
Oto pozdrowienie organizacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) zbudowane w oparciu o główne hasło KSM: „Służyć Bogu i Ojczyźnie”, w którym zawiera się cel istnienia organizacji i wyznacza jej duchowość.
Oprócz hasła KSM i pozdrowienia KSM ma jeszcze inne swoje symbole:
1) Hymn KSM
Hej, do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową,
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową.
Nie wydrze nam jej żaden wróg,
Tak nam dopomóż Bóg.
 
Młodzieży! Polskę nową twórz
Potężną, Bogu miłą.
Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż?
On jest najwyższą siłą.
Zwyciężym znój i stromość dróg,
Tak nam dopomóż Bóg.
 
Sztandarem naszym będzie krzyż,
Co ojców wiódł do chwały.
I nas powiedzie także wzwyż,
Gdzie buja Orzeł Biały.
Ojczyźnie spłacim święty dług,
Tak nam dopomóż Bóg.
 2) Godło KSM
 

 

Godło powstało z połączenia Krzyża i Orła Polskiego. Tłem godła jest kolor żółty symbolizujący Kościół katolicki. Kolor biały i czerwony Orła, jako barwy narodowe, wyrażają wolę służby Ojczyźnie. Krzyż – oddanie siebie w służbie Bogu na wzór ofiary Chrystusa. Kolor niebieski Krzyża – więź z Matką Najświętszą, która jest wzorem osobowym i pomocą w realizacji zasad KSM.

 
Zasady KSM:
I Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
II Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
III Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce.
IV Szanuj swą godność, bądź prawny i czysty.
V Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
VI Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
VII Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
VIII Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
IX Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
X Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

3) Sztandar KSM

4) Przyrzeczenie
Przyrzeczenie składają członkowie KSM po odbyciu przynajmniej półrocznego stażu kandydackiego w uroczystość Chrystusa Króla, która to uroczystość jest świętem patronalnym (także Akcji Katolickiej).
„Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”
 
Spotkania młodzieży z KSM zaczynają się w piątki na Mszy Świętej o 18:00.
 
Więcej informacji na temat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej na stronie: www.poznan.ksm.org.pl