Msze Święte

W niedziele:

- o godz.: 8.00, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci) i 18.00

Od poniedziałku do soboty:

- o godz.: 8.00 i 18.00

Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego, Poznań - Ławica, ul. Miastkowska 128/132, 60-183 Poznań

Informacje

Na adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu zapraszamy w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 21.00.

 

Święta Cecylia

Parafia » Grupy duszpasterskie » Zespoły Śpiewacze » Epifania »

 

Św. Cecylia jest jedną najbardziej czczonych męczennic rzymskich pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nieliczne znane fakty z jej życia przeplatają się z licznymi legendami i trudno oddzielić jedne od drugich.
Żyła na przełomie I i II wieku. Pochodziła z rodu patrycjuszy. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości. Mimo że zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze pozyskała dla Chrystusa swego męża i jego brata Tyburcjusza. Niedługo potem wybuchło prześladowanie chrześcijan. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie mieczem.
Za czasów papieża Paschalisa I (817-824) znaleziono grób Cecylii w katakumbach św. Kaliksta obok krypty papieży. Jej ciało było nienaruszone, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi. Papież kazał jej ciało przenieść do bazyliki św. Cecylii, postawionej na Zatybrzu w IV wieku ku jej czci. Dzisiaj w ołtarzu bazyliki można podziwiać rzeźbę Maderny, przedstawiającą św. Cecylię w takiej pozycji, w jakiej znaleziono ją w katakumbach.
 
Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie Rzymskim oraz w Litanii do Wszystkich Świętych
 
Św. Cecylia jest patronką muzyki kościelnej oraz chórów, poetów, śpiewaków i zespołów wokalno-muzycznych, muzyków, organistów, chórzystów, lutników, a także budowniczych instrumentów muzycznych i organów. Jest też patronką niewidomych.
Legenda głosi, że Cecylia grała na organach. Organy wodne były znane wówczas w Rzymie, ale były bardzo wielką rzadkością. Otrzymał je np. cesarz Neron w darze ze Wschodu. Nie wiadomo, czy Cecylia mogła grać na organach, prawdopodobne jest jednak, że grała na innym instrumencie, gdyż ówczesne panie rzymskie kształciły się często w grze na harfie.
 
W ikonografii św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka. Późniejsze prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską w dłoni. Niektórzy malarze przedstawiali ją jako grającą na organach lub harfie. Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne (cytra, harfa, lutnia, organy), płonąca lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż oznaczających jej niewinność i męczeństwo.
 
Kult św. Cecylii w Polsce
Jako patronka muzyków była czczona od średniowiecza. W połowie XVII wieku w Warszawie istniało Bractwo św. Cecylii, które miało w kościele p.w. św. Marcina ołtarz, w kościele tym w latach 1907-1910 wstawiono witraż z jej wizerunkiem. Wizerunki św. Cecylii znajdują się w kilku miejscach w Polsce, m.in. w kaplicy w poznańskiej katedrze (jest to obraz namalowany przez Guercino). Renesansowy posążek wyobrażający Świętą znajduje się w kościele p.w. św. Idziego w Krakowie, a w sandomierskiej katedrze rzeźba z XVII wieku.
 
Istnieją liczne stowarzyszenia muzyczne propagujące muzykę religijną w duchu dbałości o liturgię kościelną nawiązujące do kultu św. Cecylii. W Polsce ideę ruchu cecyliańskiego zapoczątkował ks. Józef Surzyńskiw 1884 roku. W archidiecezjach zaczęły powstawać związki chórów kościelnych. Od 1994 roku istnieje Ogólnopolski Związek Chórów Kościelnych Caecilianum. W klasztorze św. Cecylii w Rzymie siostry benedyktynki tkają paliusze z wełny baranków poświęconych w dzień św. Agnieszki.
 
Impresje muzyczne związane ze św. Cecylią:
Marc-Antoine Charpentier "Caeciliae, virgo et martyr" (1677, oratorium)
Henry Purcell "Ode for St Cecilia (Hail bright Cecilia!)" (1692)
Johann Caspar Ferdinand Fischer "Missa Sanctae Ceciliae"
Alessandro Scarlatti "Messa di Santa Cecilia"
Jan Dismas Zelenka "Missa Sanctae Caeciliae" (1722)
George Friedrich Handel "Ode for St Cecilia's Day" (1736)
Joseph Haydn "Missa Sanctae Ceciliae" (1766)
Franciszek Lessel "Kantata na dzień św. Cecylii" (1812)
Georg Valentin Roeder "Caecilia oder Die Feier der Tonkunst"
Charles Gounod "Messe solenelle de Sainte Cecilie" (1855)
Franz Liszt "Sancta Caecilia" (1874)
Ernest Chausson "La legende de Sainte Cecile" (1891)
Antoni Chlondowski, Idzi Ogerman-Mański "Śpiewy ku czci św. Cecylii" (1933)
Licinio Refice "Cecilia" (1934)
Benjamin Britten "Hymn to St Cecilia" (1940-42)
Gerald Finzi "For Saint Cecilia" (1946-47)
Arvo Part "Cecilia, vergine romana" (2000, kantata)
Frederik Magle "Cantata for St Cecilia's Day"