Msze Święte

W niedziele:

- o godz.: 8.00, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci) i 18.00

Od poniedziałku do soboty:

- o godz.: 8.00 i 18.00

Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego, Poznań - Ławica, ul. Miastkowska 128/132, 60-183 Poznań

Informacje

Na adorację Najświętszego Sakramentu w milczeniu zapraszamy w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 21.00.

 

Historia Naszej Parafii

Parafia » Historia »

 

Historia Kościoła pw. Objawienia Pańskiego
 
Ławica – dawna królewska wieś, należąca zwyczajowo i każdorazowo do uposażenia starosty generalnego Wielkopolski, a współcześnie kojarząca się Poznaniakom przede wszystkim z lotniskiem, stała się w połowie 1986 roku miejscem przeznaczonym dla kolejnej świątyni na mapie Poznania.
 
To właśnie w czerwcu młody duchowny Tomasz Maćkowiak, w swoim ósmym roku kapłaństwa, pełniący posługę w parafii pw. „Pierwszych Polskich Męczenników” w Poznaniu na Chartowie, otrzymał nominację na wikariusza przy kościele pw. Św. Marcina i Św. Wincentego w Skórzewie – z poleceniem budowy nowej świątyni i stopniowego organizowania duszpasterstwa na starej Ławicy. Nowy duchowy ośrodek miał zgromadzić wokół siebie mieszkańców starej Ławicy i nowo powstałych i powstających osiedli mieszkaniowych o sympatycznie brzmiących nazwach: Bajkowe, Poetów, Edwardowo, Za lasem i Polana.
 
Zadanie było niełatwe, bo wszystko trzeba było zaczynać od zera, a czasy bardzo trudne, ale każde przedsięwzięcie podejmowane dla chwały Bożej nie może się nie udać. Tak było i w tym przypadku. Powierzenie Matce Bożej Częstochowskiej sprawy nowego kościoła, co zostało uczynione podczas wrześniowej pielgrzymki do Częstochowy zaowocowało w niedługim czasie znalezieniem właściwego gruntu pod budowę kapliczki. Już ostatniego dnia listopada 1986 roku – który był I Niedzielą Adwentu rozpoczynającą nowy rok liturgiczny – na wydzierżawionym kilkusetmetrowym placu, przy polowym ołtarzu odprawiono pierwszą mszę świętą i poświęcono miejsce pod budowę. Mimo złej pogody w tej tak ważnej uroczystości uczestniczyło około trzech tysięcy wiernych, a hasło umieszczone na ołtarzu; „Idźmy z radością na spotkanie Pana”, budziło nadzieję na szczęśliwe zrealizowanie planów.
 
Od tego momentu rozpoczął się wyścig z czasem, a wszystko po to, by spełniło się marzenie wiernych, by kaplica stanęła na święta Bożego Narodzenia. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ofiarności oraz pomysłowości wielu ludzi, ten wydawałoby się utopijny termin został dotrzymany. Kaplica, nazwana przez parafian „Betlejemką” była gotowa na czas. To w niej 24 grudnia 1986 roku została odprawiona pierwsza pasterka. Ta mała świątynia dobrze służyła ludziom przez kilka kolejnych lat.
 
Ale był to dopiero początek drogi, bo kaplica mimo wspaniałego klimatu, jaki miała w sobie nie posiadała żadnego zaplecza mieszkaniowego dla duszpasterzy i stawała się zbyt mała dla rosnącej liczby wiernych.
 
I tak od 1991 roku zaczął się drugi etap mający na celu wybudowanie murowanego kościoła. Po pokonaniu przeszkód natury prawnej i technicznej w maju 1992 roku, na zakupionym gruncie od Państwa Czyżów – przezacnych parafian, znanych również z faktu, że przez 8 lat (od 1987 do 1995 roku) dali schronienie księdzu proboszczowi nie mającemu gdzie mieszkać i stołowali kolejnych wikariuszy – wmurowano kamień węgielny pod budowę docelowego kościoła. Po pięciu latach, w 1998 roku stanęła nowa świątynia z całym zapleczem ułatwiającym prowadzenie działalności duszpasterskiej, a na terenie przykościelnym okazała grota z rzeźbami Matki Bożej i św. Bernadety. Konsekracja świątyni miała miejsce rok później, czyli dokładnie 1 czerwca 1999 roku.
 
Na terenie parafii od połowy 1996 roku mieszkają i pracują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które biorą czynny udział w życiu parafii, prowadząc również przedszkole.
 
W naszej parafii, jak w każdej tego typu placówce, od samego początku do chwili obecnej, stawia się za cel pomoc wiernym we wszechstronnym rozwoju poprzez inicjowanie powstawania różnych wspólnot, które powoli zjednoczyły coraz więcej wiernych i stworzyły dobrą więź międzyludzką. Wspólnoty obejmują między innymi: dzieci, młodzież, dorosłych w sile wieku, seniorów, ludzi zagubionych we współczesnym świecie nie dającym poczucia bezpieczeństwa, pokrzywdzonych i uzależnionych od nałogów oraz niepełnosprawnych.
 
Na skutek takich działań coraz więcej ludzi utożsamia się z parafią, bo wszystkie te inicjatywy miały i mają służyć jednemu celowi: przybliżyć wiernych do Boga, a wiernych wzajemnie do siebie.
 
Parafię tworzył i kościół budował śp. ks. kan. Tomasz Maćkowiak, powołany dekretem z dniem 1 lipca 1986 roku na wikariusza w skórzewskiej świątyni, z poleceniem utworzenia nowej Parafii i wybudowania kościoła na poznańskiej Ławicy.
 
2 kwietnia 2011, po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do Domu Ojca, śp. ks. kan. Tomasz Maćkowiak. Nowym Proboszczem został mianowany ks. Szymon Likowski, wprowadzony 17 kwietnia 2011 do Kościoła parafialnego. Od 1 lipca 2016 nowym Proboszczem został ks. kan. dr Sebastian Kujawa.
 
Parafia należy do Dekanatu Poznań – Jeżyce.