Msze Święte

W niedziele:

- o godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00

Od poniedziałku do soboty:

- o godz.: 8.00 i 18.00

Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego, Poznań - Ławica, ul. Miastkowska 128/132, 60-183 Poznań

Informacje

Trwające prace termomodernizacyjne budynku kościoła i domu parafialnego są dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

XXXIII Niedziela Zwykła - 17.11.2019

Parafia » Ogłoszenia parafialne »

XXXIII Niedziela Zwykła

17 listopada 2019

Przygotowujemy się na wizytę Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie w naszej parafii w dniach 6 i 7 grudnia br.:

 

W co wierzymy o Maryi? Na podstawie Pisma Świętego wraz z całym Kościołem wierzymy, że Maryja jest prawdziwie Matką nie tylko człowieka Jezusa, ale też Matką Syna Bożego (liturgia obchodzi uroczystość Bożego macierzyństwa Maryi 1 stycznia). Wierzymy, że została poczęta jak każdy człowiek (według tradycji jej rodzicami byli święci Joachim i Anna), ale została zachowana od grzechu pierworodnego, którym są obciążeni wszyscy ludzie, oraz że nie popełniła żadnego osobistego grzechu, stąd nazywamy Ją Niepokalaną (liturgia czci Jej niepokalane poczęcie 8 grudnia). Wierzymy, że Bóg dał Jej łaskę zachowania w całym życiu dziewictwa (te prawdę wiary wyznajemy w uroczystość zwiastowania NMP 25 marca). Wierzymy, że po zakończeniu ziemskiego życia Maryja, tak jak zmartwychwstały Chrystus, przebywa z duszą i ciałem w niebie (uroczystość wniebowzięcia NMP obchodzimy 15 sierpnia).  

Zapraszamy Parafian:

– do skorzystania w dzisiejszą niedzielę po Mszach św. z możliwości zaopatrzenia się w emblematy, flagi, proporczyki i plakaty maryjne do wystroju okien,

– do podzielenia się świadectwami o dotychczas otrzymanych łaskach za pośrednictwem Jasnogórskiej Pani. Spisane historie – maksymalnie dwie strony A4, imiennie podpisane – prosimy przynosić do zakrystii po Mszach św. lub w wersji elektronicznej przysyłać na adres objawieniapanskiego@gmail.com do końca listopada br.

 

 1. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Adam Myszka – pogrzeb odbył się w piątek i śp. Mariola Stranz – termin pogrzebu nie został jeszcze ustalony. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
 2. W dzisiejszą niedzielę – Światowy Dzień Ubogich – można zabrać „tytkę charytatywną” i wypełnić ją artykułami spożywczymi oraz środkami czystości dla osób potrzebujących pomocy. Tytki wyłożone są przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej. Wypełnione tytki prosimy przynosić do kaplicy do niedzieli 1 grudnia.
 3. Okazja do Spowiedzi św. jest codziennie od godz. 7.40 do godz. 7.55 oraz od godz. 17.30 do godz. 17.55.
 4. Codziennie, do przyszłej niedzieli włącznie – po Mszy św. o godz. 18.00 odmawiamy Nowennę za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Modlitewne intencje można składać do koszyczka przy obrazie Błogosławionej (szczególnie polecajmy sprawy naszych rodzin). W dniu liturgicznego wspomnienia bł. Franciszki Siedliskiej, czyli w poniedziałek 25 listopada, zapraszamy do udziału we Mszy św. o godz. 18.00. W poniedziałek, wtorek i środę – w związku z Nowenną za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej – nie będzie nabożeństw, które co tydzień w tych dniach są odprawiane.
 5. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w niedzielę o godz. 7.40. Na różaniec zapraszamy w niedzielę o godz. 9.00, w pozostałe dni o godz. 17.25.
 6. Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas w poniedziałek od godz. 17.45 do godz. 19.00.
 7. Biuro parafialne czynne we wtorek od godz. 16.00 do godz. 17.30 i w czwartek od godz. 18.45 do godz. 20.00.
 8. Osoby pragnące włączyć się do wspólnego śpiewania zapraszamy na próbę chóru Epifania we wtorek o godz. 19.30, a dziecięcego zespołu Trzej Królowie w sobotę o godz. 11.00. Z okazji nadchodzącego wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, wyrażamy wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w śpiew liturgiczny w naszej parafii i życzymy, by Święta Patronka towarzyszyła im swoim orędownictwem każdego dnia.
 9. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy w czwartek po wieczornej Mszy św. do godz. 21.00 – w kaplicy.
 10. Odnowa w Duchu Świętym ma swoje spotkanie w czwartek po Mszy św. o godz.18.00.
 11. Młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18.00, a następnie na spotkanie KSM.
 12. Zbiórka ministrantów będzie w sobotę o godz. 10.00 – zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcą służyć przy ołtarzu.
 13. W sobotę podczas Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 20 rocznicy powstania chóru Epifania.
 14. Polecamy prasę katolicką: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Mały Przewodnik Katolicki, Mały Gość Niedzielny, Miłujcie się.
 15. Wyrażamy wdzięczność p. Annie Lipczyńskiej, p. Annie Doleckiej i chórowi Epifania z p. Eleni, s. Rozmarii i dzieciom z zespołu Trzej Królowie, p. Piotrowi Cebernikowi, p. Michałowi Kasprzykowi i p. Aleksandrowi Machalicy za przygotowanie Wieczornicy Patriotycznej. Dziękujemy p. Danucie Briańskiej za ofiarowanie rogali świętomarcińskich na agapę w parafialnej Kanie i p. Zbyszko Rzeskiemu za przygotowanie okolicznościowych plakatów.
 16. Wyrażamy wdzięczność p. Mirosławowi Kownackiemu za poświęcony czas i wykonane prace na rzecz naszej parafii.
 17. Dziękujemy Parafianom i Gościom za składane ofiary w kościele, w biurze parafialnym i na konto parafialne, dzięki którym możliwa jest stała troska o naszą świątynię. Składka remontowa na pokrycie kosztów trwających prac termomodernizacyjnych będzie w ostatnią niedzielę listopada, czyli za tydzień.
 18. Tydzień temu na Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu zebraliśmy 2 820 zł i 55 gr., a w Święto Niepodległości na potrzeby Stolicy Apostolskiej 444 zł. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom.
 19. Rodziców dzieci klas II prosimy o zapisywanie się po Mszach św. w zakrystii na termin indywidualnej rozmowy z księdzem proboszczem. Rozmowa z dzieckiem i rodzicami (jeśli możliwe to z obojgiem) jest integralnym elementem przygotowania do uroczystości I Komunii.
 20. Uczniowie i nauczyciele Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej (I i II stopnia) zapraszają Seniorów na koncert „W barwach jesieni” w poniedziałek 18 listopada o godz. 11.00 w sali kameralnej Szkoły przy ul. Solnej 12. Wstęp wolny.
 21. Osoby pragnące wspólnie rozważać Pismo św. zapraszamy na kolejny krąg biblijny w poniedziałek 25 listopada o godz. 19.00 – rozważamy Dzieje Apostolskie. Na spotkanie prosimy przynieść Nowy Testament i przeczytać fragment: Dz 8, 1-25.
 22. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na kolejne spotkania o godz. 19.00 wg następującego porządku: klasy VIII w kościele w poniedziałek 25 listopada, natomiast klasy VII w parafialnej Kanie w środę 11 grudnia grupa I, w czwartek 12 grudnia grupa II. Kandydaci wraz z rodzicami, którzy nie zapisali się jeszcze na rozmowę z Ks. Rafałem, proszeni są o dokonanie zapisu na dogodny termin w zakrystii po Mszy św.
 23. Rodziców planujących chrzest dziecka oraz osoby zamierzające być rodzicami chrzestnymi zapraszamy na spotkanie w środę 27 listopada o godz. 19.00.
 24. Wymienianki na kolejny rok – czytelnie wypisane – przyjmujemy w zakrystii i w biurze parafialnym. Kartki są wyłożone na stoliku pod chórem. Nowe wymienianki roczne będą od stycznia.
 25. Zachęcamy rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo przystępujących do Komunii św., aby po Jej przyjęciu w geście błogosławieństwa i na znak obecności Jezusa w swoim sercu, czynili znak krzyża na czole dziecka z którym podchodzą, by przyjąć Komunię św. Indywidualne błogosławieństwo dzieci przez kapłanów ma miejsce po Mszy św. o godz. 11.00.
 26. Przypominamy, że właściwym miejscem uczestnictwa w nabożeństwach osób z małymi dziećmi, które głośno się zachowują, jest kaplica.
 27. Drogim Parafianom i Miłym Gościom obchodzącym w tym tygodniu imieniny, rocznice urodzin i jubileusze życzymy obfitości Bożych darów.

 

 

XXXII Niedziela Zwykła

10 listopada 2019

Przygotowujemy się na wizytę Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie w naszej parafii w dniach 6 i 7 grudnia br.:

 

Co wiemy o Maryi? Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że Maryja czterdzieści dni po narodzeniu Jezusa przeżywała „drugie zwiastowanie”: od natchnionego Duchem Świętym starca Symeona dowiedziała się, że będzie współcierpiała ze swym Synem – Mesjaszem. Wraz z Józefem i małym Jezusem uciekła do Egiptu, by uniknąć zemsty króla Heroda. Po powrocie z Egiptu, Święta Rodzina zamieszkała w Nazarecie. Ewangelia wspomina także zaginięcie dwunastoletniego Jezusa, podczas dorocznej pielgrzymki do Jerozolimy. W Kanie Galilejskiej, podczas wesela, Maryja poprosiła Jezusa o pomoc nowożeńcom. Stała pod krzyżem, kiedy Jezus na nim umierał. Dzieje Apostolskie zaznaczają, że Maryja modliła się z apostołami w wieczerniku.

Zapraszamy Parafian:

– do skorzystania z możliwości zaopatrzenia się w emblematy, flagi, proporczyki i plakaty maryjne do wystroju okien po Mszach św. w dzisiejszą i następną niedzielę, 

 

– do uczestnictwa w Wieczornicy Patriotycznej z udziałem p. Aleksandra Machalicy pt. „Z dawna Polski Tyś Królową” w poniedziałek 11 listopada po Mszy św. o godz. 18.00 sprawowanej w intencji naszej Ojczyzny,

 

– do podzielenia się świadectwami o dotychczas otrzymanych łaskach za pośrednictwem Jasnogórskiej Pani. Spisane historie – maksymalnie dwie strony A4, imiennie podpisane – prosimy przynosić do zakrystii po Mszach św. lub w wersji elektronicznej przysyłać na adres objawieniapanskiego@gmail.com do końca listopada br. 

 

 1. W minionym czasie z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Andrzej Woźny – pogrzeb odbył się w czwartek, śp. Kazimierz Nowicki – pogrzeb odbył się w piątek, śp. Łukasz Brodziak –  Msza pogrzebowa w naszym kościele we wtorek o godz. 12.30, a pogrzeb na cmentarzu junikowskim o godz. 13.50 i śp. Zbigniew Woźny – pogrzeb w środę na cmentarzu junikowskim o godz. 9.30, a Msza pogrzebowa w naszym kościele o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
 2. Siostrze Marcinie, pełniącej w naszej parafii posługę zakrystianki, życzymy z okazji jutrzejszych imienin zdrowia, pogody ducha i obfitości łaski Bożej na drodze realizacji rad ewangelicznych.  
 3. Dzisiaj przeżywamy niedzielę pomocy dla Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po Mszach św. można złożyć ofiarę na utrzymanie seminarium.
 4. Dzisiaj obchodzimy w Polsce XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji w kruchtach wyłożone są ulotki Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 5. Dziękujemy za gorliwy udział w parafialnych rekolekcjach pt.: „Jestem, pamiętam, czuwam”. Na parafialnej stronie internetowej (w Aktualnościach), można odsłuchać nagrań z trzech rekolekcyjnych nauk, które wygłosił Ks. Tomasz Ślesik.
 6. Wymienianki na kolejny rok – czytelnie wypisane – przyjmujemy w zakrystii i w biurze parafialnym. Kartki są wyłożone na stoliku pod chórem. Za zmarłych polecanych w wymieniankach jednorazowych będziemy modlić się na różańcu od wtorku do piątku o godz. 17.25. Za zmarłych polecanych w wymieniankach rocznych modlić się będziemy w sobotę o godz. 17.15 na różańcu i o godz. 18.00 podczas Mszy św. (nowe wymienianki roczne będą od stycznia).
 7. Okazja do Spowiedzi św. jest codziennie od godz. 7.40 do godz. 7.55 oraz od godz. 17.30 do godz. 17.55.
 8. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w niedzielę o godz. 7.40. Litania do św. Jana Pawła II we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 (z możliwością uczczenia relikwii). Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. o godz. 18.00 – kartki z intencjami (podziękowania i prośby) można wrzucać do skrzynki w kaplicy.
 9. Na spotkanie zelatorskie Wspólnoty Żywego Różańca zapraszamy we wtorek o godz. 10.15 (początek w kaplicy).
 10. Biuro parafialne czynne we wtorek od godz. 16.00 do godz. 17.30 i w czwartek od godz. 18.45 do godz. 20.00.
 11. Osoby pragnące włączyć się do wspólnego śpiewania zapraszamy na próby chóru Epifania we wtorek o godz. 19.30, a dziecięcego zespołu Trzej Królowie w sobotę o godz. 11.00.
 12. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na kolejne spotkania o godz. 19.00 wg następującego porządku: w parafialnej Kanie w środę klasy VII grupa I, w czwartek klasy VII grupa II; natomiast klasy VIII w kościele w poniedziałek 25 listopada. Kandydaci wraz z rodzicami, którzy nie zapisali się jeszcze na rozmowę z Ks. Rafałem, proszeni są o dokonanie zapisu na dogodny termin w zakrystii po Mszy św.
 13. Koło seniora ma spotkanie w czwartek o godz. 11.15 w parafialnej Kanie.
 14. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy w czwartek po wieczornej Mszy św. do godz. 21.00 – w kaplicy.
 15. Odnowa w Duchu Świętym ma swoje spotkanie w czwartek po Mszy św. o godz.18.00.
 16. Młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18.00, a następnie na spotkanie KSM.
 17. Zbiórka ministrantów będzie w sobotę o godz. 10.00 – zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcą służyć przy ołtarzu.
 18. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 będzie katecheza dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. i spotkanie rodziców z fotografem.
 19. Polecamy prasę katolicką: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Mały Przewodnik Katolicki, Mały Gość Niedzielny, Miłujcie się.
 20. Wyrażamy wdzięczność Parafianom i Gościom za składane ofiary w kościele, w biurze parafialnym i na konto parafialne, dzięki którym możliwa jest stała troska o naszą świątynię. Składka remontowa na pokrycie kosztów trwających prac termomodernizacyjnych będzie w ostatnią niedzielę listopada.
 21. Rodziców dzieci klas II prosimy o zapisywanie się po Mszach św. w zakrystii na termin indywidualnej rozmowy z księdzem proboszczem. Rozmowa z dzieckiem i rodzicami (jeśli możliwe to z obojgiem) jest integralnym elementem przygotowania do uroczystości I Komunii.
 22. Osoby pragnące wspólnie rozważać Pismo św. zapraszamy na kolejny krąg biblijny w poniedziałek 25 listopada o godz. 19.00 – rozważamy Dzieje Apostolskie. Na spotkanie prosimy przynieść Nowy Testament i przeczytać fragment: Dz 8, 1-25.
 23. Rodziców planujących chrzest dziecka oraz osoby zamierzające być rodzicami chrzestnymi zapraszamy na spotkanie w środę 27 listopada o godz. 19.00.
 24. Zachęcamy rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo przystępujących do Komunii św., aby po Jej przyjęciu w geście błogosławieństwa i na znak obecności Jezusa w swoim sercu, czynili znak krzyża na czole dziecka z którym podchodzą, by przyjąć Komunię św. Indywidualne błogosławieństwo dzieci przez kapłanów ma miejsce po Mszy św. o godz. 11.00.
 25. Przypominamy, że właściwym miejscem uczestnictwa w nabożeństwach osób z małymi dziećmi, które głośno się zachowują, jest kaplica.
 26. Drogim Parafianom i Miłym Gościom obchodzącym w tym tygodniu imieniny, rocznice urodzin i jubileusze życzymy obfitości Bożych darów.

 

XXXI Niedziela Zwykła

3 listopada 2019

 

Przygotowujemy się na wizytę Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie w naszej parafii w dniach 6 i 7 grudnia br.:

 

Co wiemy o Maryi? Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że mieszkała w Nazarecie i została poślubiona Józefowi. Przyszedł do Niej archanioł Gabriel i objawił Jej, że wolą Boga jest, by została Matką Syna Bożego, oczekiwanego Zbawiciela, który będzie nosił imię Jezus (Bóg zbawia).

Maryja pokornie przyjęła wolę Bożą. Znakiem potwierdzającym prawdziwość tego objawienia było to, że Jej krewna Elżbieta, będąc już w podeszłym wieku, poczęła syna, Jana Chrzciciela. Maryja za radą anioła nawiedziła dom Elżbiety w Ainkarim (ok. 160 km od Nazaretu). Urodziła Syna Bożego w Betlejem koło Jerozolimy, w czasie, gdy odbywał się spis ludności. Nie było dla nich miejsca w żadnym domu, dlatego Chrystus przyszedł na świat w grocie pasterskiej.

Zapraszamy Parafian:

– do udziału w parafialnych rekolekcjach „Jestem, pamiętam, czuwam”, które od dzisiaj głosi Ks. Tomasz Ślesik – Sekretarz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Nauki rekolekcyjne będą w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00. W te dni po każdej Mszy św. będzie możliwość 15 minutowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Do koszyczka ustawionego przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej można dzisiaj i w kolejne dni rekolekcji wrzucać kartki z wypisanymi intencjami, które będą polecone orędownictwu Najświętszej Maryi Panny podczas uroczystego Apelu Jasnogórskiego 6 grudnia o godz. 21.00.

 

– do skorzystania z możliwości zaopatrzenia się w emblematy, flagi, proporczyki i plakaty maryjne do wystroju okien po Mszach św. w dwie kolejne niedziele 10 i 17 listopada, 

 

– do udziału w Wieczornicy Patriotycznej pt. „Z dawna Polski Tyś Królową” w poniedziałek 11 listopada po Mszy św. o godz. 18.00 sprawowanej w intencji naszej Ojczyzny,

 

– do podzielenia się świadectwami o dotychczas otrzymanych łaskach za pośrednictwem Jasnogórskiej Pani. Spisane historie – maksymalnie dwie strony A4, imiennie podpisane – prosimy przynosić do zakrystii po Mszach św. lub w wersji elektronicznej przysyłać na adres objawieniapanskiego@gmail.com do końca listopada br. 

 

 1. Do dnia 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj. przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na cmentarzu „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego.
 2. Wymienianki na kolejny rok – czytelnie wypisane – przyjmujemy w zakrystii i w biurze parafialnym. Przy wymieniankach prosimy o wyraźne zaznaczenie: jednorazowe czy roczne. Kartki są wyłożone na stoliku pod chórem. Za zmarłych polecanych w wymieniankach jednorazowych będziemy modlić się od poniedziałku o godz. 17.25.
 3. Okazja do Spowiedzi św. jest codziennie od godz. 7.40 do godz. 7.55 oraz od godz. 17.30 do godz. 17.55.
 4. Siostrom Nazaretankom, dzieciom, młodzieży i dorosłym dziękujemy za gorliwy udział i współprowadzenie nabożeństw różańcowych. Nadal zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową: w niedzielę o godz. 9.00, a w pozostałe dni o godz. 17.25.
 5. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w niedzielę o godz. 7.40. Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy w środę po Mszy św. o godz. 18.00 – kartki z intencjami (podziękowania i prośby) można wrzucać do skrzynki w kaplicy.
 6. Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas w poniedziałek od godz. 17.45 do godz. 19.00.
 7. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na kolejne spotkanie o godz. 19.00 w parafialnej Kanie wg następującego porządku: klasy VIII grupa dziewcząt w najbliższy wtorek, klasy VIII grupa chłopców w najbliższą środę, klasy VII grupa I w środę 13 listopada, klasy VII grupa II w czwartek 14 listopada. Kandydaci wraz z rodzicami, którzy nie zapisali się jeszcze na rozmowę z Ks. Rafałem, proszeni są o dokonanie zapisu na dogodny termin w zakrystii po Mszy św.
 8. Biuro parafialne czynne we wtorek od godz. 16.00 do godz. 17.30 i w czwartek od godz. 18.45 do godz. 20.00.
 9. Osoby pragnące włączyć się do wspólnego śpiewania zapraszamy na próby chóru Epifania we wtorek o godz. 19.30, a dziecięcego zespołu Trzej Królowie w sobotę o godz. 11.00.
 10. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na nowennę w intencji kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Następnie adoracja Najświętszego Sakramentu w milczeniu do godz. 21.00 (w kaplicy).
 11. Odnowa w Duchu Świętym ma swoje spotkanie w czwartek po Mszy św. o godz.18.00. Ks. Rafał zaprasza na katechezę: Decyzja bez działania to pusta deklaracja.
 12. Młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18.00, a następnie na spotkanie KSM.
 13. W sobotę odwiedzimy z sakramentami świętymi chorych i starszych wiekiem Parafian w godzinach od godz. 9.30 do ok. godz. 12.30.
 14. Zbiórka ministrantów będzie w sobotę o godz. 10.00 – zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcą służyć przy ołtarzu.
 15. Za tydzień będziemy przeżywać niedzielę pomocy dla Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po Mszach św. będzie można złożyć ofiarę na utrzymanie seminarium.
 16. Polecamy prasę katolicką: Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Mały Przewodnik Katolicki, Mały Gość Niedzielny, Miłujcie się.
 17. Tydzień temu podczas składki remontowej zebraliśmy 10 820 zł na pokrycie kosztów trwających prac termomodernizacyjnych. Serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom. Kolejna składka remontowa będzie w ostatnią niedzielę listopada.
 18. Na parafialnej stronie internetowej pojawiła się nowa zakładkaKronika Parafii”. Wyrażamy wdzięczność p. Annie Lipczyńskiej za ofiarne redagowanie informacji o parafialnych wydarzeniach oraz p. Zbyszko Rzeskiemu, p. Andrzejowi Hilczerowi i p. Danielowi Sztacherze za zaangażowanie w przygotowanie wersji elektronicznej naszej Kroniki. Dokumentacja fotograficzna parafialnych wydarzeń zamieszczona jest w zakładce „Galerie”.
 19. Wyrażamy wdzięczność Ks. Rafałowi i młodzieży z KSM za przygotowanie i przeprowadzenie ulicami naszej parafii korowodu z relikwiami świętych i błogosławionych oraz baliku Wszystkich Świętych w parafialnej Kanie. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za pomoc w przygotowaniach i wspólne świętowanie.
 20. Dziękujemy Dk. Patrykowi i młodzieży z KSM za przygotowanie w Dniu Zadusznym oprawy Mszy św. w intencji zmarłych w minionym roku Parafian oraz za okolicznościowy spektakl po Mszy św.
 21. Wyrażamy wdzięczność p. Jarosławowi Borczykowi, p. Marcinowi Borczykowi i p. Mirosławowi Kownackiemu za poświęcony czas i wykonane prace na rzecz naszej parafii.
 22. Na spotkanie zelatorskie Wspólnoty Żywego Różańca zapraszamy we wtorek 12 listopada o godz. 10.15 (początek w kaplicy).
 23. Osoby pragnące wspólnie rozważać Pismo św. zapraszamy na kolejny krąg biblijny w poniedziałek 25 listopada o godz. 19.00 – rozważamy Dzieje Apostolskie. Na spotkanie prosimy przynieść Nowy Testament i przeczytać fragment: Dz 8, 1-25.
 24. Rodziców planujących chrzest dziecka oraz osoby zamierzające być rodzicami chrzestnymi zapraszamy na spotkanie w środę 27 listopada o godz. 19.00.
 25. Zachęcamy rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo przystępujących do Komunii św., aby po Jej przyjęciu w geście błogosławieństwa i na znak obecności Jezusa w swoim sercu, czynili znak krzyża na czole dziecka z którym podchodzą, by przyjąć Komunię św. Indywidualne błogosławieństwo dzieci przez kapłanów ma miejsce po Mszy św. o godz. 11.00.
 26. Przypominamy, że właściwym miejscem uczestnictwa w nabożeństwach osób z małymi dziećmi, które głośno się zachowują, jest kaplica.
 27. Drogim Parafianom i Miłym Gościom obchodzącym w tym tygodniu imieniny, rocznice urodzin i jubileusze życzymy obfitości Bożych darów.